truck
Free Shipping on UK
Orders over £50
parcel
All vinyl in stock
No pre-orders
laptop
Click & Collect
in Bristol
Category:

Alhaji (Chief) Prof. Kollington Ayinla And His Fuji '78 Organisation - Blessing

  • E Ye Ika Se/Oromo Adie Fo/Ko S'Ohun Tan O Le Fi Gberaga/Adio Shile/Won Ti Gbe Oye Fun M
  • E Ye Ika Se/Oromo Adie Fo/Ko S'Ohun Tan O Le Fi Gberaga/Adio Shile/Won Ti Gbe Oye Fun M
  • Pataki L'Omo/To Ba Jisoro Mi/Engineer Olatunji/Iya Suna/Odun Titun De/Ao Toro Emi Gesa Fun Enia/Ki Aiye Ma Gbagbe Mi
  • Pataki L'Omo/To Ba Jisoro Mi/Engineer Olatunji/Iya Suna/Odun Titun De/Ao Toro Emi Gesa Fun Enia/Ki Aiye Ma Gbagbe Mi

Celebrated 1978 album, a rare lost classic of Nigerian Fuji music.

Label: Soul Jazz
Cat No: SJRLP 447
Media Type

1 x 12"

£23.99

In stock

Loading...